# 14 – PRAWDY OBJAWIONE

O prawdach objawionych i wielości rzeczywistości opowie Tomasz Femiak.

Autor: Tomasz Femiak  – dr filozofii, twórca i propagator metody „uświadomionego mówienia” opartej na sokratejskiej majeutyce.