# 13 – PRAWDY WZGLĘDNE

O prawdach względnych opowie Tomasz Femiak.

Autor: Tomasz Femiak  – dr filozofii, twórca i propagator metody „uświadomionego mówienia” opartej na sokratejskiej majeutyce.