# 04 PANEL DYSKUSYJNY – PRAWDA W ŻYCIU POLITYCZNYM

Platon w jednym ze swoich najsłynniejszych dzieł zatytułowanym „Państwo” przedstawia między innymi dialog, w którym pada pytanie o to, czy władca może posłużyć się na przykład mitem dotyczącym pochodzenia ludzi, by ukazując każdemu jego pochodzenie i miejsce, tym samym zagwarantować spokój i ład społeczny. Czy zatem polityk może posługiwać się nieprawdą? A może zawsze powinien mówić prawdę? O prawdzie w życiu politycznym z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską rozmawiają filozofka dr hab. Urszula Zbrzeźniak oraz psycholog, prezes Towarzystwa Humanistycznego Andrzej Dominiczak.