# 03 PANEL DYSKUSYJNY – PRAWDA W RELACJACH SPOŁECZNYCH

Prawda w relacjach międzyludzkich odgrywa bardzo znaczącą rolę. Cenimy ludzi, którzy mówią prawdę, nie cenimy kłamców. Są jednak sytuacje, kiedy prawda jest niewygodna, trudna do zniesienia, gdy rani. Mówimy wówczas o bolesności prawdy. Jest też i tak, że prawda, choćby ciężka, daje moc wyzwalającą, uwalniającą. O prawdzie w relacjach społecznych w rozmowie z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską rozmawiają filozofka dr Magdalena Gawin oraz psycholog, prezes Towarzystwa Humanistycznego Andrzej Dominiczak.