# 02 PANEL DYSKUSYJNY – PRAWDA A KŁAMSTOW I POSTPRAWDA

Pojęcie prawdy bywa sporne dla filozofów. Niezależnie jednak od reprezentowanej postawy wobec określenia tego, czym jest prawda, filozofowie podejmują także trud odpowiedzi na pytanie, czym jest kłamstwo. Obecnie w czasach postprawdy, fake newsów, w zalewie informacji, których często nie jesteśmy sami w pełni sprawdzić te kwestie stają się szczególnie znaczące. W rozmowie z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską o tych zagadnieniach dyskutują filozofowie dr Magdalena Gawin oraz dr hab. prof. SGH Grzegorz Szulczewski.