# 01 PANEL DYSKUSYJNY – CZYM JEST PRAWDA?

Zagadnienie prawdy podejmowane jest w filozofii od czasów starożytnych. Pierwszą klasyczną definicję prawdy sformułował Arystoteles, wedle którego: „jest prawdą powiedzieć o tym, co jest, że jest, lub o tym, co nie jest, że nie jest”. Tę koncepcję rozwijali później m.in. Tomasz z Akwinu w średniowieczu, a w wieku XX Alfred Tarski. Wobec klasycznej koncepcji prawdy wysnuto różnego rodzaju zastrzeżenia, stąd też z czasem proponowano inne, nieklasyczne ujęcia prawdy. O tym, czym jest prawda i jak się ją różnorodnie definiuje w rozmowie z dr filozofii Justyną Smoleń-Starowieyską opowiedzą doktorantka filozofii Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW Maria Onyszkiewicz oraz dr filozofii, stoik Tomasz Mazur.