# 12 – KRÓTKA HISTORIA KŁAMSTWA

O kłamstwie w kontekście prawy opowie Justyna Smoleń-Starowieyska.

Autor: Justyna Smoleń-Starowieyska jest doktorem filozofii specjalizującym się w filozofii człowieka, wartości i kultury. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadziła ćwiczenia, wykłady, seminaria i konwersatoria. Od 2016 roku prowadzi działalność związaną z doradztwem filozoficznym.