# 9 – ZŁOŻONE KONTEKSTY DOCIEKANIA NATURY PRAWDY

Złożone konteksty dociekania natury prawdy – problem prawdy nie jest wyizolowanym problemem filozoficznym, który rozważa się w oderwaniu od innych zagadnień. Zazwyczaj problem ten pojawia się w szerszym filozoficznym kontekście, bardzo często też jest tylko częścią dociekania innych problemów. O tych złożonych kontekstach możesz posłuchać w tym nagraniu.

Autor: Tomasz Mazur od wielu lat testuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, pogłębia jego rozumienie w ciągłych studiach, własnej praktyce, w rozmowach z innymi praktykującymi stoikami, podczas warsztatów, spotkań indywidualnych, w kolejnych poświęconych tej tematyce esejach i książkach.