# 8 – NARODZINY PROBLEMU PRAWDY W STAROŻYTNOŚCI

Narodziny problemu prawdy w starożytności – pytanie o prawdę jest konsekwencją pewnego źródłowego ludzkiego doświadczenia. Możemy je nazwać doświadczeniem nieprzejrzystości. Nie było więc tak, że pierwsi filozofowie postawili sobie pytanie o naturę prawdy z powodu ciekawości. Powodowała nimi paląca duchowa potrzeba człowieka. O tej potrzebie i pierwszych dyskusjach wokół problemu prawdy opowiada to nagranie.

Autor: Tomasz Mazur od wielu lat testuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, pogłębia jego rozumienie w ciągłych studiach, własnej praktyce, w rozmowach z innymi praktykującymi stoikami, podczas warsztatów, spotkań indywidualnych, w kolejnych poświęconych tej tematyce esejach i książkach.