# 10 – PRAWDA W DUCHOWOŚCI FILOZOFICZNEJ I RELIGIJNEJ

Prawda w duchowości filozoficznej i religijnej – pojęcie prawdy może być rozpatrywany w ramach epistemologii, ale często pojawia się w kontekstach, które z epistemologią nie mają wiele wspólnego. Do takich kontekstów należy duchowość, kiedy pojęcie prawdy używane jest jako jedno z narzędzi do opisu wewnętrznej pracy, jaką wykonuje człowiek na drodze do duchowego spełnienia. Działanie takie mają miejsce zarówno w filozofii, jak i religii. Omawiam je w tym nagraniu.

Autor: Tomasz Mazur od wielu lat testuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, pogłębia jego rozumienie w ciągłych studiach, własnej praktyce, w rozmowach z innymi praktykującymi stoikami, podczas warsztatów, spotkań indywidualnych, w kolejnych poświęconych tej tematyce esejach i książkach.